• head_banner_01

TANSO उत्पादनहरू

 • Conical Twin Screw And Detachable Conical Barrels 1

  शंक्वाकार ट्विन स्क्रू र अलग गर्न मिल्ने Conical ब्यारेल १

  विशिष्टता (d / D) लम्बाई (मिमी) (किलोग्राम / h) क्षमता (rpm) गति दिशा Φ35 / Φ77 810 40-70 5 ~ 50 direction45 / Φ90 990 50-80 5 ~ 45 Φ50 / Φ105 1070 100 बाहिर विभिन्न दिशा -150 4 ~ 45 Φ51 / Φ105 1220 100-150 4 ~ 45 ΦΦ5 / Φ110 1220 120-180 4 ~ 40 Φ60 / Φ125 1320 150-200 4 ~ 40 Φ60 / 20120 1440 200-250 4 ~ 40 Φ65 / Φ132 1440 200 -२50० ~ Φ० ΦΦ० / 40१40० १6060० २२०-00०० ~ Φ० ΦΦ / / Φ१50० १80० २ 250०--3२० ~ Φ~ ΦΦ० / Φ१33 १ 18०० -3००-6060० ~ Φ~ ΦΦ० / 6१66 १60० -3००-6060० ~ Φ~ Φ 2 2२ / Φ१88 २००० -500 3 ~ 35 संक्षिप्त परिचय ...
 • Conical Twin Screw And Detachable Conical Barrels 2

  शंक्वाकार ट्विन स्क्रू र अलग गर्न मिल्ने शंकु ब्यारेल २

  विशिष्टता (d / D) लम्बाई (मिमी) (किलोग्राम / h) क्षमता (rpm) गति दिशा Φ35 / Φ77 810 40-70 5 ~ 50 direction45 / Φ90 990 50-80 5 ~ 45 Φ50 / Φ105 1070 100 बाहिर विभिन्न दिशा -150 4 ~ 45 Φ51 / Φ105 1220 100-150 4 ~ 45 ΦΦ5 / Φ110 1220 120-180 4 ~ 40 Φ60 / Φ125 1320 150-200 4 ~ 40 Φ60 / 20120 1440 200-250 4 ~ 40 Φ65 / Φ132 1440 200 -२50० ~ Φ० ΦΦ० / 40१40० १6060० २२०-00०० ~ Φ० ΦΦ / / Φ१50० १80० २ 250०--3२० ~ Φ~ ΦΦ० / Φ१33 १ 18०० -3००-6060० ~ Φ~ ΦΦ० / 6१66 १60० -3००-6060० ~ Φ~ Φ 2 2२ / Φ१88 २००० -500 3 ~ 35 संक्षिप्त परिचय ...
 • Conical Twin Screw And Detachable Conical Barrels 3

  शंक्वाकार ट्विन स्क्रू र डिटेचेबल कन्क्लिनल ब्यारेल 3

  विशिष्टता (d / D) लम्बाई (मिमी) (किलोग्राम / h) क्षमता (rpm) गति दिशा Φ35 / Φ77 810 40-70 5 ~ 50 direction45 / Φ90 990 50-80 5 ~ 45 Φ50 / Φ105 1070 100 बाहिर विभिन्न दिशा -150 4 ~ 45 Φ51 / Φ105 1220 100-150 4 ~ 45 ΦΦ5 / Φ110 1220 120-180 4 ~ 40 Φ60 / Φ125 1320 150-200 4 ~ 40 Φ60 / 20120 1440 200-250 4 ~ 40 Φ65 / Φ132 1440 200 -२50० ~ Φ० ΦΦ० / 40१40० १6060० २२०-00०० ~ Φ० ΦΦ / / Φ१50० १80० २ 250०--3२० ~ Φ~ ΦΦ० / Φ१33 १ 18०० -3००-6060० ~ Φ~ ΦΦ० / 6१66 १60० -3००-6060० ~ Φ~ Φ 2 2२ / Φ१88 २००० -500 3 ~ 35 संक्षिप्त परिचय ...